^Hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


LOPE

Lyžiarsky oddiel Partizánske

>

Vážení rodičia, vážení priatelia,

aj v tomto roku je možné, aby každý občan - daňovník, ktorý si podáva daňové priznanie sám,
alebo prostredníctvom zamestnávateľa, sa dobrovoľne rozhodol, komu poskytne 2% z jeho
zaplatenej dane z príjmov za rok 2015.
Prosíme vás preto o finančnú podporu a o poukázanie príspevku 2% zo zaplatenia dane
v prospech lyžiarskeho oddielu LOPE Partizánske. Finančné prostriedky ktoré takto získame,
využijeme na skvalitnenie prípravy, tréningov a zabezpečenie pretekov.
 
Za podporu Vám ďakujeme

Pomáhajú nám

Copyright © 2019 LOPE Rights Reserved.