foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


LOPE

Lyžiarsky oddiel Partizánske

>
21.2.2017 Tréning - II.ZS Partizánske -Telocvičňa : 17:30-19:00 hod.
23.2.2017 Tréning - II.ZS Partizánske -Telocvičňa : 17:30-19:00 hod.
25.2.2017 ? Tréning - UPRESNÍ SA! ?
26.2.2017 ? Tréning - UPRESNÍ SA! ?

 

Oblastná lyžiarska liga pokračovala 3. a 4.kolo na svahoch Krupova a Krahule. Aj z týchto pretekov sme domov doniesli cenne medaile a body.

Výsledky

Vážený rodičia, priatelia,

aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať Vás o podporu našich aktivít formou darovania 2% z Vašej dane z príjmov. Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu. Získané finančné prostriedky budú výlučne použité na skvalitnenie tréningového procesu našich mladých lyžiarskych nádeji a na zabezpečenie pretekov.
 


 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:
  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Pomáhajú nám

Copyright © 2017 LOPE Rights Reserved.