^Hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


LOPE

Lyžiarsky oddiel Partizánske

>

 

        LOPE – lyžiarsky oddiel Partizánske, bol založený v roku 2013 ako občianske združenie, ktoré ponúka svojim členom pretekové a voľnočasové aktivity počas celého roka.

        Jeho hlavným cieľom je formovanie pozitívneho vzťahu k pohybu a k zdravému životnému štýlu. Zameriava sa na všeobecnú a špeciálnu pohybovú prípravu v oblasti zjazdového lyžovania detí vo veku 5 – 15 rokov. Tréningový proces prebieha celoročne s dôrazom na rozvoj technickej, kondičnej, teoretickej a psychologickej prípravy. Počas zimného obdobia prebiehajú tréningy hlavne v lyžiarskom stredisku Cígeľ. Technika pretekového lyžovania sa vyučuje na upravených zjazdových tratiach, ale aj v hlbokom snehu a na terénnych nerovnostiach. Realizuje sa formou hier na snehu,voľných jázd a jázd po technicky vytýčených tratiach (slalom, obrovský slalom, super G). Zvládnutie lyžiarskych zručností preukazujú deti v mer aných tréningových pretekoch, klubových pretekoch, verejných pretekoch a pretekoch Slovenského pohára.
V mimosezónnom období sa kondičná príprava realizuje v telocvični, v teréne a v bazéne. Vytrvalostné, rýchlostné, silové a koordinačné schopnosti si deti rozvíjajú prostredníctvom rôznych pohybových a loptových hier, behmi, preskokmi, skokmi na trampolíne, gymnastickými cvičeniami, jazdou na kolieskových korčuliach, cyklotúrami v blízkom okolí, turistikou a plávaním. Súčasťou tréningového procesu sú aj testy pohybovej výkonnosti. Deti spoznávajú odbornú športovú terminológiu a osvojujú si zásady bezpečného správania sa počas športovej prípravy a pretekov. Formujú si nielen pozitívny vzťah k športu, ale aj k sebapoznaniu a k správaniu sa v tíme. Postupne si pestujú odolnosť voči zvýšenému a opakovanému tréningovému zaťaženiu, učia sa prijímať víťazstvá a prehry, nepreceňovať svoje sily a možnosti, uznať kvality súpera a uplatňovať korektnú súťaživosť v duchu fair play.

 

Kontakt

LOPE ( Lyžiarsky oddiel Partizánske )
Šimonovianska 67/83
958 01 Partizánske

+421 907 505 706

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IČO: 422 810 75

DIČ: 2023848695
  Bankové spojenie: SK 32 0900 0000 0051 3716 8800

Pomáhajú nám

Naša liga

 
Copyright © 2024 LOPE Rights Reserved.