^Hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


LOPE

Lyžiarsky oddiel Partizánske

>

Na začiatku letných prázdnin sme sa zúčastnili cyklis tického sústredenia v Kremnických vrchoch. Náročné trate a dlhé stúpania preverili nielen fyzickú , ale aj psychickú pripravenosť detí. Počas troch dní sme prešli cca 68km s prevýšením 1900m. Posledný deň sústredenia  deti absolvovali preteky na inline dráhe.

Predžiaci :

meno kategória Umiestnenie v kategórii v SP Celkový počet bodov Celkové umiestnenie
/ celkový počet
1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
Laura Hozáková SP-D 46 50 53 DNF 42 50 36 31 50/51 52 / 105
Adrián Boško SP-CH 15 9 6 4 28 12 1 2 428/564 4 / 103
Nelka Chrenková MP-D 9 19 17 5 9 5 3 6 401/560 6 / 102
Natália Henčelová MP-D 6 16 8 DNF 6 DNF 7 7 378/427 11 / 102
Lenka Ondrušová MP-D 32 24 - - 34 21 19 13 208/299 27 / 102
Matej Magdolen MP-CH 4 17 DSQ 5 DNS 15 5 6 379/426 9 / 122
Šimon Torok MP-CJ 46 45 43 38 67 51 - 59 32/32 65 / 122
Dávid Hozák MP-CH - - - - - - 47 54 4/4 85 / 122

 

V pohári oddielov Rossignol CUP 2018 sme sa ako oddiel umiesnili na 8. mieste !

 

  Kat. 1. 1. 2. 2. 3/4. 4. 4. 4. 5. 5. 6. 6. Pocet bodov Umiestnenie
Ter kovičová Barbora SZ-D DNF 17 10 27 12 21 20 16 15 21 10 14 141/181 19 / 49
Zmeková Viktória MZ-D 9 4 33 DSQ 8 11 14 13 14 48 12 12 190/230 10 / 58
Špidlíková Michaela MZ-D 21 44 DNF 36 DSQ 32 45 30 45 45 59 41 11/11 48 / 58
Timotej Dzian MZ-CH 9 26 7 17 4 7 22 11 20 9 DNF 37 207/250 9 / 61

 

 

Vážení rodičia, priatelia,

aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať Vás o podporu našich aktivít formou darovania 2% z Vašej dane z príjmov. Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu. Získané finančné prostriedky budú výlučne použité na skvalitnenie tréningového procesu našich mladých lyžiarskych nádeji a na zabezpečenie pretekov.

 


 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:
  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydlis ka.

Pomáhajú nám

Naša liga

 
Copyright © 2023 LOPE Rights Reserved.